หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
“ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นตำบลที่มั่งคั่งและยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.เก่าย่าดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
วัดบ้านเก่าย่าดี (ศาลปู่ด่วงย่าดี)
สาธารณสุขในตำบลเก่าย่าดี
การศึกษาในตำบลเก่าย่าดี
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เก่าย่าดี
www.kaoyadee.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดีได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราวสุขทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดียินดีรับคำแนะนำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
นายสมาน สุทธิสาย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
โทรศัพท์ : 044-056-244
 
 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 92 
   
   
 
   
   
 


ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างฐานตั้งถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐๐๐ ล [ 30 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างฐานตั้งถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐๐๐ ล [ 30 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างฐานตั้งถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐๐๐ ล [ 30 มี.ค. 2566 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ การทำงานวิถีใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำแผนพัฒนากีฬาจังหวัดชัยภูมิ [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
โครงการอบรมหลักสูตร วินัยข้าราชการท้องถิ่นการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง  [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ฺส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม วินัยข้าราชการท้องถ่ินการคงอยู่่ และการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยทักษิณ [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
****ด่วนที่สุด**** การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
   
 
   
 
ทต.หนองบัวแดง การขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านไทยเจริญ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองนาแซง กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ เตรียมรายงาน พมจ.ชัยภูม [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาแล ช [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต (อาคารป้องกันฯหลังเก่า) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 อบต.ส้มป่อย (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกร [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 อบต.ละหาน (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 อบต.ละหาน (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ทต.บ้านเขว้า (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง สร้างฝายชะล่อน้ำ ทำความดีด้วยหัวใจ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
   
 
   
 


อบต.บ้านเจียง ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงท [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.คอนสวรรค์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เคร [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.คอนสวรรค์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าบ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (กองช่าง) โด [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.บำเหน็จณรงค์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤษภา [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ ถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ ๑๕ จำนวน ๑ รายการ (ป [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.โคกสะอาด ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลโสกปลาดุก(บ้านท่าช้าง) ประจำเดือน มิถุนาย [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังชมภู จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหก ประจำปี 2566 (กองกา [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ซับสีทอง ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 4 ประจำปี [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ซับสีทอง ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ. [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ซับสีทอง ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1 ประจำปี พ.ศ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ซับสีทอง ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ประจำปี พ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.ซับสีทอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลอย ถินนอก บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 โ [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.คอนสาร จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-9296 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.นาเสียว ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.นาเสียว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.นาเสียว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองไผ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.132-55 สายเชื่อม ห [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านแท่น โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายทางรอบอ่างเก็บน้ำบ้านแท่น หมู่ที่ 15 บ้านสีม [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองแวง ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุผ [ 29 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพีพ่วน
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ต.ค. 2565)    อ่าน 50  ตอบ 0  
ขออนุญาติสอบถาม (18 เม.ย. 2565)    อ่าน 155  ตอบ 0  
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เก่าย่าดี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
   
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 044-056-244
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-790-3539
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.เก่าย่าดี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ : 044-056-244 โทรสาร : 044-056-245
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
จำนวนผู้เข้าชม 63,173 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าคำร้องขอน้ำอุปโภค